Slachtemarathon 2024 (2024)

 • Slachtemarathon 2024 (1) Open popup met vergrote afbeelding Slachte2024
 • Slachtemarathon 2024 (2) Open popup met vergrote afbeelding Slachte wandelaars
 • Slachtemarathon 2024 (3) Open popup met vergrote afbeelding Slachte cultuur

Bekijk alle 7 foto's

Liefhebbers van wandelen, hardlopen en cultuur opgelet! De Slachtemarathon is niet zomaar een evenement; het is een belevenis die je meeneemt door het hart van Fryslân. Met een parcours dat kronkelt over de historische Slachtedyk, verbindt dit evenement je met de natuur, de lokale cultuur en elkaar.

Wat is er te zien?
Hier lees je meer over de culturele programmering langs en tijdens de route. Van kunst en theater tot muziek en foto-momenten.

Voor bezoekers
Zorg ervoor dat je op tijd bent voor de beste plekken. Parkeren is beperkt, vooral in Raerd en Wommels, dus het is aan te raden om op de fiets te komen om parkeerproblemen te vermijden. Voor wie er niet bij kan zijn, is er de mogelijkheid om de marathon de hele dag live te volgen op Omrop Fryslân of via het live blog van de Leeuwarder Courant.

Hierkom je nog meer te weten over de Slachtemarathon. Hier vind je praktische info, leuke weetjes en oefenroutes. Kortom, dé plek voor alle ins en outs over dit evenement!

Doe je mee?

 • Hier vind je alle informatie voor wandelaars
 • Of lees meer over de21km of 42km voor hardlopers
Wanneer:
t/m 15 juni
Afstand tot jouw locatie:

Hier vind je Slachtemarathon

Oosterbierum

Plan je route

vanaf jouw locatie

Vergelijkbare evenementen

Bekijk alles

 • Vrouwenwandeling

  Vrouwenwandeling

  Slachtemarathon 2024 (12)

  22 juni, 29 juni

  Leeuwarden
 • Volksloop Ooststellingwerf

  Volksloop Ooststellingwerf

  Slachtemarathon 2024 (13)

  zaterdag 22 juni

  Appelscha
 • Bloeiende orchideeën op de Warkumerwaard

  Bloeiende orchideeën op de Warkumerwaard

  Slachtemarathon 2024 (14)

  zaterdag 22 juni

  Workum
 • Wandeling Visserijdagen

  Wandeling Visserijdagen

  Slachtemarathon 2024 (15)

  Direct boekbaar

  zaterdag 22 juni

  Regio Sloten / Gaasterland / Lemmer
 • Ontdek de cultuurhistorie van Park Martenastate

  Ontdek de cultuurhistorie van Park Martenastate

  Slachtemarathon 2024 (16)

  22 juni, 3 augustus

  Koarnjum
 • Wandeling Het mooiste van Leeuwarden

  Wandeling Het mooiste van Leeuwarden

  Slachtemarathon 2024 (17)

  t/m 27 oktober

  Leeuwarden
 • Muzikale Stadswandeling

  Muzikale Stadswandeling

  Slachtemarathon 2024 (18)

  22 juni, 29 juni

  Leeuwarden
 • Leeuwarden Free Tour (openbare stadswandeling)

  Leeuwarden Free Tour (openbare stadswandeling)

  Slachtemarathon 2024 (19)

  wekelijks

  Leeuwarden
 • Sherlock Tour Detective Game

  Sherlock Tour Detective Game

  Slachtemarathon 2024 (20)

  t/m 21 maart 2025

  Leeuwarden
 • Miniature People Leeuwarden

  Miniature People Leeuwarden

  Slachtemarathon 2024 (21)

  t/m 1 maart 2025

  Leeuwarden

Bekijk alles

Routes in de buurt

 • Foodroute van Franeker naar Wad

  Foodroute van Franeker naar Wad

  Slachtemarathon 2024 (22)

  (45.3 km)

  Franeker
 • Sexbierum-St. Jacobiparochie | Klooster Claercamppad: etappe 13

  Sexbierum-St. Jacobiparochie | Klooster Claercamppad: etappe 13

  Slachtemarathon 2024 (23)

  (17.7 km)

  Sexbierum
 • Theetuinen Inspiratie route

  Theetuinen Inspiratie route

  Slachtemarathon 2024 (24)

  (98.7 km)

  Oudebildtzijl
 • Genieten in Noardwest-Fryslân

  Genieten in Noardwest-Fryslân

  Slachtemarathon 2024 (25)

  (42.0 km)

  Firdgum
 • Boeren Streekproducten route

  Boeren Streekproducten route

  Slachtemarathon 2024 (26)

  (66.5 km)

  Dronryp
 • Mini fiets- en wandelvakantie Friesland - Etappe 1

  Mini fiets- en wandelvakantie Friesland - Etappe 1

  Slachtemarathon 2024 (27)

  (61.1 km)

  Harlingen
 • Archeologisch Wad – Friesland – deel 1

  Archeologisch Wad – Friesland – deel 1

  Slachtemarathon 2024 (28)

  (50.1 km)

  Harlingen
 • Van Hofstad naar Wad

  Van Hofstad naar Wad

  Slachtemarathon 2024 (29)

  (69.1 km)

  Leeuwarden
 • Waterbeleefroute: Waterhotspots Fryslân

  Waterbeleefroute: Waterhotspots Fryslân

  Slachtemarathon 2024 (30)

  (176.7 km)

  Leeuwarden
 • Rondje Jong Erfgoed

  Rondje Jong Erfgoed

  Slachtemarathon 2024 (31)

  (187.0 km)

  Harlingen

Toon resultaten

', ].join('\n') , vars: { url: (!!ODPurls[data.type] && !!data.published || (!!data.published === false && !!data.expired) ? ODPurls[data.type].replace('%urlSlug%', encodeURIComponent(data.urlSlug)).replace('%urlHash%', encodeURIComponent(data.hash)) : ''), hasThumbnail: 'leaflet-popup-content__link--has-no-thumbnail' } }; }, noResultsMessage: 'Geen\u0020resultaten\u0020gevonden', }); ODPitems.setMarkerSet(ODPmarkers); (function ($) { $('#item-nearby-category-filters input[type=radio]', this.form).on('change', function (e) { // if an item was checked, reset the other filters if ($(this).is(':checked')) { resetFilters(this, false, true); } setFilterClasses(this, true); // selectAllFilters(this); var categories = $('#item-nearby-category-filters input:checked').map(function () { return this.value.split(','); }).get(); ODPitems.setFilter('category', categories); if (categories.length > 0) { ODPitemMap.reload(ODPitems); } else { ODPitemMap.clearMarkers(ODPitems); } }); $('#item-nearby-category-filters input[type=checkbox]', this.form).on('change', function (e) { if ((typeof e.isTrigger == 'undefined') && $(this).closest('.filter-option__list--active').find('.filter__option__class-children-selected').hasClass('filter-option--active')) { // uncheck every other item and recheck the current item $(this).closest('.filter-option__list--active').find('input[type=checkbox]').prop('checked', false); $(this).prop('checked', true); } // if an item was checked, reset the other filters if ($(this).is(':checked')) { resetFilters(this, false); } setFilterClasses(this); var categories = $('#item-nearby-category-filters input:checked').map(function () { return this.value.split(','); }).get(); ODPitems.setFilter('category', categories); if (categories.length > 0) { ODPitemMap.reload(ODPitems); } else { ODPitemMap.clearMarkers(ODPitems); } }); $('#item-nearby-category-filters .filter__option__class-children-selected').on('click', function () { if ($(this).hasClass('filter-option--active')) { resetFilters(this, true); $(this).removeClass('filter-option--active'); $('#item-nearby-category-filters input[type=checkbox]').trigger('change'); addReadMoreButton(''); $('#item-nearby-filters .filter__option-items > li > ul').each(function () { $(this).trigger('scroll'); }); } else { resetFilters(this, false); selectAllFilters(this); } }); $(document).on('ready', function () { addReadMoreButton(''); $('#item-nearby-filters .filter__option-items > li > ul').each(function () { $(this).trigger('scroll'); }); }); $(document).on('click', '#item-nearby-filters .item-nearby-show-results-button', function () { $(this).closest('ul').hide(100); }); $(document).on('click mouseenter', '#item-nearby-filters .filter__option-items', function () { $(this).find('ul').css('display', ''); }); /** * Reset every other filter except the filters under the current parent * * @param item * @param resetAllFilters * @param itemIsParent */ function resetFilters(item, resetAllFilters, itemIsParent) { var itemIsParent = typeof itemIsParent !== 'undefined' ? itemIsParent : false; $parentList = itemIsParent == false ? $(item).closest('ul').closest('li') : $(item); $parentTotal = $parentList.closest('ul.filter__option-items'); if ($(item).data('type') === 'single') { $parentList = $(item).closest('li'); $parentTotal = $(item).closest('ul.filter__option-items'); } $parentTotal.children('li').each(function () { var reset = false; if ($(this).get(0) !== $parentList.get(0)) { reset = true; } if (reset || resetAllFilters) { $(this).removeClass('filter-option__list--active'); $(this).find('input[type=checkbox]').prop('checked', false); } }); } /** * Select all filters under current parent * * @param item */ function selectAllFilters(item) { $(item).closest('ul').find('input[type=checkbox]').prop('checked', true).change(); } /** * Set all the filter classes * * @param item * @param itemIsParent */ function setFilterClasses(item, itemIsParent) { $('#item-nearby-category-filters .filter-option--active').removeClass('filter-option--active'); $('#item-nearby-category-filters .filter-option__list--active').removeClass('filter-option__list--active'); var itemIsParent = typeof itemIsParent !== 'undefined' ? itemIsParent : false; var $parent; if (itemIsParent) { $parent = $(item).closest('li'); } else { if ($(item).closest('label').hasClass('filter-option__parent')) { $parent = $(item).closest('.filter-option__parent').parent(); } else { $parent = $(item).closest('ul').parent(); } } var checkedBoxes = $parent.find('input[type=checkbox]:checked'); var boxes = $parent.find('input[type=checkbox]'); if (boxes.length === checkedBoxes.length) { $parent.addClass('filter-option__list--active'); $parent.find('label').removeClass('filter-option--active'); $parent.find('.filter__option__class-children-selected').addClass('filter-option--active'); } else if (checkedBoxes.length >= 1) { $parent.addClass('filter-option__list--active'); checkedBoxes.each(function () { $(this).parent().addClass('filter-option--active'); }); } } })(jQuery); /** * Add the read more button * * @param count */ function addReadMoreButton(count) { jQuery('#item-nearby-filters .show-results-button__wrapper').remove(); jQuery('#item-nearby-filters .filter__option-items > li > ul').append('

 • ' + jQuery('#item-nearby-show-results-button span').attr('data-title').replace('{{total}}', count) + '

 • ') }

  Slachtemarathon 2024 (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Sen. Ignacio Ratke

  Last Updated:

  Views: 5682

  Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Sen. Ignacio Ratke

  Birthday: 1999-05-27

  Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

  Phone: +2585395768220

  Job: Lead Liaison

  Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

  Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.